Ribogojnica

GalerijaRevirji


Ribika druina Trbovlje upravlja z revirjem Sava-R14 in vzrejnimi potoki Trbovelj?ica, Bev?ica in Loki potok.


Revir Sava se za?ne pri Potjoreku (jez) in se kon?a pri Dolealeku in obsega 27ha. Revir je mean. Na za?etku revirja najdemo poto?no postrvi, arenko in sulca, srednji je predvsem ciprinidni, na koncu revirja pa se nahajata tudi som in ?uka.

Vzrejne potoke pa uporabljamo za vzrejo poto?ne postrvi, ki jo po ciklusu vloimo v reko Savo.